TH | EN

คำถามพบบ่อย

Q :

โปรแกรมจำเป็นต้องมีการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่?

A :

ไม่จำเป็น เพียงมีโปรแกรม Browser สำหรับเปิดเว็ป เช่น Chrome ก็สามารถใช้ได้

Q :

นอกจากใช้งานแอปพลิเคชั่นผ่าน iPad แล้วสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่?

A :

สามารถใช้ได้บนทุกอุปกรณ์ที่มี Browser ซึ่งรวมถึงโทรศัพท์มือถือ แต่หากต้องการใช้ฟังก์ชั่นเขียนปากกา แนะนำให้ใช้ iPad

Q :

รายละเอียดฟังก์ชั่น การคิดค่ามือแพทย์ ค่าเปอร์เซ็นต์พนักงาน สามารถทำได้ไหม?

A :

โปรแกรมสามารถกำหนดค่ามือหมอ ค่าเปอร์เซ็นต์ไว้ล่วงหน้าได้ หรือให้เคาน์เตอร์พิมพ์หน้างานได้เลย

Q :

โปรแกรมมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน?

A :

มีความปลอดภัยสูงสุด เป็นระบบ Cloud ข้อมูลลูกค้าแต่ละรายจะมีการเก็บในเซิร์ฟเวอร์แยกกันไม่มีการแชร์ข้อมูลของลูกค้า ลูกค้าสามารถวางใจได้

Q :

การตัดสต๊อกยา/สินค้า มีระบบการตัดสต๊อกที่ละเอียดแค่ไหน? มีการแจ้งเตือนยาใกล้หมดสต๊อก หรือหมดอายุไหม? มีรายงานให้ดูรายละเอียดในแต่ละวันไหม?

A :

มีการแจ้งเตือนยาใกล้หมดสต็อกและสามารถตั้งจำนวนขั้นต่ำ ในการแจ้งเตือนได้ โดยเราสามารถดู Report ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้เลย

Q :

การแจ้งเตือนผ่านไลน์ ลูกค้าสามารถยืนยัน หรือยกเลิก แล้วสถานะในระบบอัพเดทให้ทราบทันทีไหม?

A :

ลูกค้าสามารถกดยืนยันเข้ารับการรักษา หรือยกเลิกนัดผ่านไลน์ได้ อัพเดท ทราบทันทีในระบบ

Q :

การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเก่ามีความยากง่ายแค่ไหน? มีทีมงานช่วยในเรื่องนี้หรือไม่?

A :

ได้หากสามารถ Export ฐานข้อมูลเดิมออกมาเป็นไฟล์ Excel หรือมีไฟล์ฐานข้อมูลเดิม ในส่วนนี้สามารถปรึกษาฝ่ายเทคนิคของเราได้

Q :

การดูแลหลังการขาย หากโปรแกรมมีปัญหา จะแก้ปัญหาให้ได้ทันทีเลยไหม?

A :

ได้ทันที เพราะเรามีทีม Support ที่คอยแก้ปัญหาและปรึกษาด้านการใช้โปรแกรม

Q :

หากต้องการซื้อโปรแกรมขาด แบบไม่ชำระค่าบริการรายเดือนทำได้หรือไม่?

A :

ถ้าสนใจสามารถติดต่อฝ่ายขายได้เลย

Q :

ระบบสามารถทดลองใช้งานได้หรือไม่?

A :

สามารถติดต่อฝ่ายขายได้เลย ทางฝ่ายขายจะมีการสอนใช้เบื้องต้นและทดลองให้ใช้งานก่อน